OM FÖRENINGEN

BRF Barkarö Äng är en bostadsrättsförening i natursköna Barkarö strax utanför Västerås. Här finns 33 hus med egen carport, förråd och baksida med uteplats.

Barkarö bjuder på vackra promenadstråk och en motionsslinga samt närhet till Fullerö Golfbana med egen restaurang, korthålsbana och 18-hålsbana. Här finns goda bussförbindelser, förskola, skola, utegym och idrottsplats. Närheten till Mälaren inbjuder till bad och båtliv på sommaren och skridskor och skidåkning på vintrarna.

KORT OM FÖRENINGEN

Förening: BRF Barkarö Äng

Adresser: Åkerholmsgatan 3, 5-19, 21, 23, 25-33, 35, 37, 45, 47, 49, 51

Org.nr: 769637-7816

Fastighetsbeteckning: Barkaröby 8:57

Byggår: 2020-2021

Byggherre: Eksjöhus

Försäkringsbolag: IF

Antal bostäder: 33 kedjehus

Upplåtelseform: bostadsrätt

Boarea: 115 kvm

Uppvärmning: frånluftsvärmepump, vattenburet

Fastighetsförsäkring: fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg

Kommun: Västerås stad

Kommunalskatt: 31,24 % (2022)

Allmänna utrymmen

Föreningen har en mindre lekplats och två miljöbodar med kärl för matavfall och restavfall.

Styrelsen

Styrelsen leder och driver arbetet i föreningen på uppdrag av stämman. Stadgarna beskriver vilka befogenheter och vilket ansvar styrelsen har. Styrelsen beslutar om det mesta som gäller drift och skötsel av fastigheten och boendemiljön.

2023/2024

Ordförande  Ingrid Bjølgerud, hus 27
Sekreterare Julia Skalberg, hus 12
Kassör Karin Mattsson, hus 33
Ledamot Jenni Liveborn, hus 28
Ledamot Agge Staffansson, hus 15
Ledamot Kenneth Björksten, hus 7
Ledamot Chris Nkurunziza, hus 23

HUR KAN DU SOM MEDLEM PÅVERKA?

En gång om året inbjuds föreningens medlemmar till årsstämma. Då beslutas det i frågor som exempelvis årsredovisning, vilka som ska sitta i styrelsen, inkomna motioner samt eventuella ändringar av stadgar.

Det är fritt fram för föreningens medlemmar att lämna in motioner till stämman. Av motionen ska det framgå vem som skrivit motionen (namn och husnummer). Det är viktigt att förslaget är väl beskrivet och motiverat. Det är brukligt att den som lämnat in motionen är med på stämman för att argumentera för sitt förslag och svara på stämmodeltagarnas frågor.

För att vi ska fortsätta ha en bra boendemiljö krävs det att vi som bor här engagerar oss i föreningen. Möjligheten finns för den som vill att bidra med sina kunskaper och erfarenheter i styrelsearbetet.

VALBEREDNINGEN

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet? Hör av dig till valberedningen via e-post styrelsen@barkaroang.se eller kontaktformuläret.

2023/2024

Joakim Berggren, Hus 30 (sammankallande)

Joel Berg, hus 8

STADGAR

Tillsammans med lagar och förordningar är det stadgarna som styr föreningens verksamhet.