ORDNINGSREGLER

Grattis till dig som blivit medlem i BRF Barkarö Äng! Vi äger husen gemensamt som medlemmar och tillsammans tar vi ansvar för allas bästa och sköter husen på ett ansvarsfullt sätt. Tänk därför på att vara rädd om och vårda både din egen bostad och våra gemensamma ytor.

Osäker på vad som gäller?

Följ reglerna nedan, så kommer alla att trivas! Har du en fråga som saknas? Då är du välkommen att kontakta oss i styrelsen så ser vi till att uppdatera informationen.

När sker föreningsstämman?

Ordinarie föreningsstämma hålls senast den sista juni varje år. Kallelse till stämman skickas ut till föreningens alla medlemmar senast två veckor före stämman. Motioner till föreningsstämman ska inkomma till styrelsen senast den 1 februari samma år.

Vilken typ av underhåll ansvarar jag för?

Varje boende ansvarar för att på egen bekostnad hålla bostadens inre, mark, uteförråd och carport i gott skick. Till bostadens inre räknas bland annat rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i bostaden, vitvaror, köksfläkt, kranar, diskmaskin, tvättmaskin, innerdörrar, undercentral, invändig målning av ytterdörr och altandörr, målning av radiatorer och brandvarnare. Om något går sönder är det ditt ansvar att se till att det repareras. Bostadsrättshavaren ansvarar för alla installationer som installerats av bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrätten.

Vad får jag bygga?

Fasta byggnationer och anordningar såsom luftvärmepump, insynsskydd, platsbyggd pergola, trall, staket, etc. får endast byggas eller sättas upp efter styrelsens skriftliga godkännande. Skriv till styrelsen där du beskriver din begäran med bifogad skiss. Målsättningen är att utifrån medlemmarnas önskemål fastställa standarder för byggnationer och anordningar så att enhetlighet i området bibehålls. Bostadsrättshavaren ansvarar för alla installationer som installerats av bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrätten. Varje förändring ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Enklare paviljong eller pergola som endast fästes i trallgolvet behöver inte styrelsens godkännande.

Det ligger på BRF-medlemmen att undersöka vad som gäller kring bygglov. Om du är minsta osäker, ta kontakt med Västerås stads bygglots.

Får jag placera ett uppblåsbart spabad på trallgolvet?

Det är tillåtet att installera ett fristående spabad så länge det inte påverkar konstruktionen eller elinstallationen.

Var får jag parkera?

Gästparkering finns vid miljöbodarna och i vändplanerna. Vid snöfall behöver vändplanerna vara helt fria från bilar då plogbilen behöver ytan för att samla upp upplogad snö. Parkering längs med gatan är endast tillåtet i samband med flytt. Detta för att garantera framkomlighet för övriga boende och inte minst sopbilar, lastbilar och utryckningsfordon. Fler parkeringsplatser finns inne på Nicksborgsvägen.

Får jag installera laddbox?

Installation av laddbox kräver inget tillstånd från styrelsen. Tänk på att installationen skall utföras av behörig elektriker.

Jag har tappat bort fakturan för avgiften?

Administrativa frågor angående fakturan för avgiften skickas direkt till föreningens ekonomiska förvaltning i MBF: info@mbf.se

Det råder oreda i miljöbodarna?

Vi är många som delar på miljöbodarna och det är därför viktigt att alla respekterar ordningsreglerna som gäller. Det är inte tillåtet att t ex slänga wellpapp, tidningar eller pizzakartonger i de gröna kärlen som är avsedda för restavfall. Vid oordning i miljöbodarna, om matavfallspåsar behöver fyllas på eller om du ser spår av spillning från mus – ta kontakt med ansvarig för miljöbodarna Julia Skalberg (Hus 12) eller kontakta styrelsen.

Vad gör jag av klippt gräs?

Det är inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall i området eller som matavfall. Trädgårdsavfall skall lämnas på Återbruket i Bäckby.

Bilar åker fort inne på området?

Det rör sig mycket barn i området. Visa hänsyn och ta det försiktigt när du kör inne på området. Förvarna gärna era gäster om att hålla hastigheten nere. Flytta inte på vägbulorna, de har fått sin plats av en anledning.

Får jag hyra ut min bostad i andrahand?

För att hyra ut din bostad i andra hand behöver du ha ett giltigt skäl och styrelsens skriftliga samtycke. Giltigt skäl kan exempelvis vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Kontakta styrelsen där skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. AirBnB och liknande är inte tillåtet.

Får jag ha inneboende?

Bostadsrättshavare får inrymma utomstående personer så länge det inte medför men för föreningen eller annan medlem.