KONTAKT

KONTAKTA STYRELSEN

ADRESSER

E-post

styrelsen@barkaroang.se

Postadress

BRF Barkarö Äng i Västerås
C/O Ingrid Bjølgerud
Åkerholmsgatan 27
725 91 Västerås

Faktureringsadress

faktura@mbf.se
BRF Barkarö Äng C/O MBF
Box 571, 721 10 Västerås