BRF Barkarö Äng

Bostadsrättsföreningen Barkarö Äng ligger i Barkarö ca 8 km utanför Västerås stadskärna. Föreningen äger och förvaltar 33 kedjehus som byggdes under åren 2020-2021.

Nyheter ↓

Det senaste från styrelsen

Hej alla medlemmar i Barkarö Äng! Hoppas ni alla haft en fin sommar, även om den på senaste tiden varit ganska blöt! Nu ser vi fram emot en höst som snart står för dörren, men förhoppningsvis bjuder sensommaren på några fina dagar framöver.  Här kommer en sammanställning av senaste nytt inom föreningen: Nyheter: Häck: Efter … Det senaste från styrelsen Read More »

Det senaste från styrelsen

Hej alla medlemmar i Barkarö Äng!Här nedan är de senaste nyheterna i föreningen från det tredje kvartalet. Ny ekenomisk förvaltareStyrelsen har fattat beslut om att byta ekonomisk förvaltare till MBF i Västerås fr o m 1 januari 2023. Jämfört med att förlänga vårt nuvarande avtal med Aspia kommer föreningenen ta del av rad tjänster som … Det senaste från styrelsen Read More »

Kallelse till extrastämma för solceller

Hej kära medlemmar! Styrelsen har fått in en motion från ett antal medlemmar om att installera solceller och en begäran om extrastämma. § 13 Medlem, som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma, skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i enlighet med föreningens stadgar. § 14 Extra föreningsstämma ska hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs … Kallelse till extrastämma för solceller Read More »

Dags för vattenavläsning

Hej alla! Då var det dags för vattenavläsningen för juli 2022. Vi behöver hjälp till avläsning av era vattenmätare. Önskar att ni mailar till styrelsen@barkaroang.se med följande uppgifter: Lägenhetsnummer  Bild på vattenmätaren  Avläsningen ska ske 27 eller 28 Juli  Vi vet att det är flera som är bortresta på semester just då, så vänligen avläs … Dags för vattenavläsning Read More »

Det senaste från styrelsen

Hej alla medlemmar i Barkarö Äng!Här kommer de senaste nyheterna i föreningen från det andra kvartalet. Föreningsstämma 2022Styrelsen vill tacka alla som deltog på årets föreningsstämma för visat intresse. Det kom upp mycket bra tankar och diskussioner som vi tar med oss inför det kommande året. Bland annat hur vi kan göra nästa års föreningsstämma … Det senaste från styrelsen Read More »

Information om åtgärd i grundutrymmet och uterum

Eksjöhus har via en utredning i ett annat projekt upptäckt en miss i förankringen av fläkten i grundutrymmet. Respektive boende kommer bli kontaktade av entreprenören OM Grund som bokar in tid för åtgärd. Åtgärden tar ca 10 minuter per hus där de ska ned i grundutrymmet via serviceluckan och täta runt röret med skum så … Information om åtgärd i grundutrymmet och uterum Read More »