Paketboxar till Barkarö Äng

Styrelsen har tillsammans med PostNord enats om att placera paketboxar intill miljöbodens långsida vid infarten. Planerad utrullning av boxarna sker preliminärt under vecka 11. PostNord står för installation och allt underhåll förutom snöröjning framför boxarna.

/Styrelsen