Det senaste från styrelsen

Hej alla medlemmar i Barkarö Äng!
Vi hoppas på att snart att få gå in i ljusare tider och det är dags för oss i styrelsen att summera lite vad vi arbetat med under det senaste kvartalet. Tanken är att ge föreningen en liten uppdatering kring varje kvartal.

 • Byggnationer
  Styrelsen har gett besked om samtliga inkomna förslag på byggnationer från föreningens medlemmar. Inom styrelsen pågår ett arbete med att undersöka förutsättningarna för inglasade uterum samt installation av luftvärmepump (kyla och värme). Mer information kommer gå ut under våren.
 • Ekonomi
  Styrelsen har gått igenom den ekonomiska planen och tagit fram en budget inför kommande år. Vi har en ekonomi i balans och ett gynnsamt läge framöver på grund av att räntorna på lånen blev lägre än beräknat. Föreningen har tecknat avtal med revisor inför 2022.
 • Tomten till lgh 126
  Den utökade tomten tillhörande lgh 126 har varit en “het potatis” i föreningen. Styrelsen har utrett frågan och konstaterat att det finns ett gällande upplåtelseavtal med utökad tomt som upprättades mellan de boende och den förra byggstyrelsen. Detta avtal är inte möjligt att riva upp. Dock stämmer inte häckens nuvarande placering med vad som är överenskommet i avtalet. Eventuellt flytt av häck blir en fråga på årets föreningsstämma.
 • Snöröjning
  Föreningen har tecknat avtal med en bonde från trakten för snöröjning och sandning denna vintersäsong. Utvärdering kommer göras om att eventuellt förlänga avtalet. Styrelsen tar därför gärna emot kommentarer och synpunkter angående säsongens snöröjning.
 • Vattenavläsning
  Styrelsen har tagit in vattenmätarens mätvärde från samtliga boende i föreningen. Justering mot faktiskt förbrukning kommer ske under våren via avgiften.
 • Paketboxar
  Styrelsen har tillsammans med PostNord enats om att placera paketboxar intill miljöbodens långsida vid infarten. Planerad utrullning av boxarna sker preliminärt under vecka 11. PostNord står för installation och allt underhåll förutom snöröjning framför boxarna.
 • Byggsite längst in vid vändplanen
  Styrelsen har tyvärr inte fått någon återkoppling angående byggsiten som skulle återställts i höstas. Marken ligger på annan fastighet utom styrelsens kontroll men vi återkommer med mer info när det finns något nytt att berätta.
 • Tvättmaskiner
  Eksjöhus har meddelat att det inte finns någon gemensam nämnare angående de tvättmaskiner som havererat i föreningen. Skulle ytterligare problem uppstå med någon tvättmaskin skall det reklameras till Electrolux så går det på garantin. En förebyggande åtgärd man kan göra är att kontrollera att fötterna till tvättmaskinen är korrekt balanserade så att maskinen inte kränger när den jobbar.
 • Belysning i rondell
  En spotlight har installerats vid björken i rondellen.

Vid frågor och funderingar, tveka inte att höra av er till styrelsen.

Hälsningar,
/Styrelsen