Sandsopning 31 mars

Den 31 mars kommer en maskin till området för att plocka upp gruset. De kommer blåsa grus från sidan så viktigt att alla boende sopar nedanför sin infart så att gruset inte skadar bilar. Det är önskvärt att sanden sopas upp mitt på vägen.

Hälsningar,
Styrelsen