Information om åtgärd i grundutrymmet och uterum

Eksjöhus har via en utredning i ett annat projekt upptäckt en miss i förankringen av fläkten i grundutrymmet. Respektive boende kommer bli kontaktade av entreprenören OM Grund som bokar in tid för åtgärd. Åtgärden tar ca 10 minuter per hus där de ska ned i grundutrymmet via serviceluckan och täta runt röret med skum så att inte luft kan pressas in mellan rör och folie. Denna miss skall inte utgöra någon risk för vare sig grund eller hus.

Teknisk spec. för uterum har uppdaterats för att förtydliga att plåt/stål/aluminium-detaljer inte behöver följa motsvarande kulör på husets plåt/stål/aluminium-detaljer. Däremot behöver uterummets träpaneler i nuläget följa husfasadens kulör. Medlemmar har dock efterfrågat att kunna ha fler kulörer på uterummet. Denna fråga kommer tas upp på årets föreningsstämma. I samband med detta kommer även frågan tas upp om att tillåta fler kulörer på markisväv.

Föreningsstämman hålls den 24 maj kl. 18 i Bygdegården med tillgång till Teams.

Hälsningar,
Styrelsen