Det senaste från styrelsen

Hej alla medlemmar i Barkarö Äng!
Här kommer de senaste nyheterna i föreningen från det andra kvartalet.

 • Föreningsstämma 2022
  Styrelsen vill tacka alla som deltog på årets föreningsstämma för visat intresse. Det kom upp mycket bra tankar och diskussioner som vi tar med oss inför det kommande året. Bland annat hur vi kan göra nästa års föreningsstämma mer strukturerad och inkluderande. På årets stämma fattades följande beslut:
  – De tre tillåtna kulörerna på markisväv utökas ej.
  – Träpartierna på uterum ska följa färgen på huset.
  – Häckarnas läge till lgh 126 justeras ej.
  – Tomtgräns i upplåtelseavtalet justeras enligt befintligt läge på häck.
  – Styrelsearvodet höjs till 0,75 x inkomstbasbelopp. I år: 53 250 kr
  Ida och Peter har valt att lämna styrelsen och vi hälsar välkomna till August och Roberth som kommer in som nya ledamöter. Chris väljs in som suppleant. Julia ersätter Erik i valberedningen.
 • Halkskydd i trappen
  Det är många i föreningen som har ramlat i trappen som är både hal och brant. Nu senast skedde en otäck olycka som resulterade i ett brutet ben. Styrelsen undersöker just nu om trappan verkligen är rätt konstruerad, om den målarfärg/lasyr som använts är godkänd att användas i trapp. Vi återkommer med information när vi vet mer. Tills vidare vill vi starkt uppmana alla boende att sätta in halkskydd i trappen för att förhindra fler olyckor.
 • Bygglov uterum
  Styrelsen vill påminna om att det återigen är fritt fram att ansöka om bygglov hos kommunen för att bygga uterum. Kom ihåg att bygget behöver styrelsens godkännande innan bygglov söks hos kommunen, annars kommer inte bygglovet gå igenom. Arbetsgång och annan viktig info för att bygga uterum finns beskrivet på hemsidan.
 • Häckhöjd
  Angående maxhöjd på gemensam häck så får grannar sinsemellan komma överens om höjd. Vid oenighet är maxhöjden 150 cm enligt föreningens riktlinjer. Vid utfart och korsningar gäller kommunens bestämmelser om en maxhöjd på 80 cm 2,5 meter från infart och en maxhöjd på 80 cm 10 meter från korsning.

Detta händer i styrelsen framöver:
Föreningen behöver teckna om 1/3 av lånet vars bindningstid går ut i år.
Ta fram underhållsplan.
Utföra vattenavläsning.
Utföra energideklaration.
Följa upp att byggsiten vid etapp 1 återställs.
Sätta upp P-skyltar till gästparkeringarna.
Undersöka behov av ventilationskontroll.
Ta fram förslag på en Kartöversikt att sätta upp vid miljöbodarna.
Ansöka om gatuskylt vid infart.
Felanmälan av björken i rondellen.
Undersöka förslag om att sätta ut vägbulor/farthinder.

Vi passar på att önska alla medlemmar en fin sommar!
/Styrelsen