Kallelse till extrastämma för solceller

Hej kära medlemmar!

Styrelsen har fått in en motion från ett antal medlemmar om att installera solceller och en begäran om extrastämma.

§ 13 Medlem, som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma, skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i enlighet med föreningens stadgar.

§ 14 Extra föreningsstämma ska hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av minst 1/10 av samtliga röstberättigade.

En sådan begäran inkom till styrelsen den 3/10-2022.

Styrelsen kallar därför till extrastämma:

Datum: den 7/11 kl 18:00

Lokal: Barkarö Bygdegård. 

Förtäring: Fika

Info: Röstning på plats alternativt genom fullmakt.

Mer info om den inskickade motionen samt kallelsen har skickats till alla medlemmar via e-post.

Ha en fortsatt fin kväll så ses vi på extrastämman.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen