Det senaste från styrelsen

Hej alla medlemmar i Barkarö Äng!
Här nedan är de senaste nyheterna i föreningen från det tredje kvartalet.

 • Ny ekenomisk förvaltare
  Styrelsen har fattat beslut om att byta ekonomisk förvaltare till MBF i Västerås fr o m 1 januari 2023. Jämfört med att förlänga vårt nuvarande avtal med Aspia kommer föreningenen ta del av rad tjänster som underlättar det administrativa arbetet. Detta till en lägre kostnad. För den enksilde medlemmen kommer det exempelvis bli möjligt att få sina avier digitalt via e-faktura och betala avgiften med autogiro. Vi återkommer med mer information längre fram.
 • Försäkring
  Styrelsen har tecknat nytt avtal med IF gällande föreningens försäkring. Avtalet gäller under ett år fr o m 1 november 2022. Försäkringen kommer även fortsättningsvis innehålla bostadsrättstillägget.
 • Tvåårsbesiktning Etapp 1
  Garantibesiktningen närmar sig för alla boende i etapp 1, dvs lägenhet 16-33. Besiktningen kommer utföras av Besiktningsföretaget den 1, 9 och 10 november 2022. Observera att två av dagarna har skjutits fram en vecka från vad vi gick ut med på Facebook, detta för att representanter från Eksjöhus ska kunna närvara. Schema och närmare information kommer att skickas ut separat. Tills dess uppmanar vi alla medlemmar i etapp 1 att sammanställa upptäckta fel och brister som uppkommit under garantitiden. Listan tillsammans med lägenhetsnummer mailas till styrelsen@barkaroang.se. Repor och märken som uppkommit till följd av slitage räknas inte som fel.
 • Information om åtgärd i grundutrymmet
  I våras fick vi information från Eksjöhus om att en entreprenör under sommaren skulle boka in sig hos varje hus för att täta i grundutrymmet. Detta skedde aldrig och utan att vi fick någon ny information. Eksjöhus besked är numera att det inte finns någon lämplig åtgärd och att bristen inte är av allvarlig art. Styrelsen godtar inte denna förklaring och har fortsatt dialog med Eksjöhus. För att få en objektiv bedömning kommer frågan tas upp på garantibesiktningen av etapp 1 där besiktningsmannen tar med sig detta under besiktningen.
 • Sopkärlstvätt
  Föreningen har beställt löpande tvätt av sopkärlen från Vafab. De kommer tvättas två gånger per år, preliminärt under april och oktober.
 • Vägbulor
  Tyvärr körs det fortfarande för fort inne på området där vi har många barn som rör sig ute på gatorna. Styrelsen har fattat beslut om att köpa in- och placera ut vägbulor.
 • Omläggning av banklån
  Föreningen har bundit om 1/3 av lånet. Räntorna är på uppgång men tack vare att övriga lånedelar har bundits till lägre räntor så är räntekostnaderna på totalen fortfarande lägre i jämfört med ekonomisk plan. Nästa omläggning görs igen om två år.
 • Underhållsplan
  Arbetet pågår med att ta fram en underhållsplan.
 • Energideklaration
  Vissa banker erbjuder så kallat grönt bolån med rabatt på boräntor om bostaden uppnår en viss energiklass. Då behöver man ha en energideklaration. Eksjöhus har utfört en sådan energideklaration på ett av husen med avsikten att den ska kunna användas för samtliga hus. Vissa banker kan dock kräva att energideklarationen ska ha utförts specifikt på det aktuella huset som söker, då det är skilda hus med skilda värmesystem. Dialog pågår med Eksjöhus och Boverket.
 • Nya områdesskyltar
  En områdesskylt har satts upp vid respektive miljöbod.
 • Lekplatsen
  Styrelsen har bordlagt frågan till senare i vår om att eventuellt utöka lekplatsen.
 • Extra föreningsstämma
  En extra föreningsstämma har begärts för att enskilda medlemmar ska få sätta upp solcellsanläggningar på taket. Denna extra föreningsstämman kommer att hållas på Barkarö bygdegård den 7 november kl 18.00. Kallelse med mer information har skickats ut separat via e-post.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen