Uncategorized

Kallelse till extrastämma för solceller

Hej kära medlemmar! Styrelsen har fått in en motion från ett antal medlemmar om att installera solceller och en begäran om extrastämma. § 13 Medlem, som önskar visst ärende behandlat på föreningsstämma, skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i enlighet med föreningens stadgar. § 14 Extra föreningsstämma ska hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs …

Kallelse till extrastämma för solceller Read More »

Dags för vattenavläsning

Hej alla! Då var det dags för vattenavläsningen för juli 2022. Vi behöver hjälp till avläsning av era vattenmätare. Önskar att ni mailar till styrelsen@barkaroang.se med följande uppgifter: Lägenhetsnummer  Bild på vattenmätaren  Avläsningen ska ske 27 eller 28 Juli  Vi vet att det är flera som är bortresta på semester just då, så vänligen avläs …

Dags för vattenavläsning Read More »

Det senaste från styrelsen

Hej alla medlemmar i Barkarö Äng!Här kommer de senaste nyheterna i föreningen från det andra kvartalet. Föreningsstämma 2022Styrelsen vill tacka alla som deltog på årets föreningsstämma för visat intresse. Det kom upp mycket bra tankar och diskussioner som vi tar med oss inför det kommande året. Bland annat hur vi kan göra nästa års föreningsstämma …

Det senaste från styrelsen Read More »

Sandsopning 31 mars

Den 31 mars kommer en maskin till området för att plocka upp gruset. De kommer blåsa grus från sidan så viktigt att alla boende sopar nedanför sin infart så att gruset inte skadar bilar. Det är önskvärt att sanden sopas upp mitt på vägen. Hälsningar, Styrelsen

Paketboxarna

Utplacering av paketboxarna från PostNord är planerad till den 4 april. Boxarna aktiveras ca en vecka efter utplacering. Hälsningar, Styrelsen